۱۲ مرداد ۱۳۸۸

BBC Persian
به روز شده: 16:18 گرينويچ - دوشنبه 03 اوت 2009 - 12 مرداد 1388
معترضان به تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در برخی نقاط تهران تجمع کردند. به گفته شاهدان عینی، همزمان با حضور معترضان در بخش های مختلف شهر، حضور نیروهای امنیتی و "لباس شخصی" مانند اعتراضات پیشین مشهود بود.
میدان آزادی یکی از مناطقی بود که معترضان در آن تجمع کردند اما نیروهای امنیتی با هر گونه توقفی برخورد کردند.
گزارش های رسیده از میدان ونک از حضور گسترده نیروهای امنیتی و لباس شخصی در این میدان و خیابان های اطراف خبر می دهد.
به گفته یکی از شاهدان عینی در میدان ونک، آمبولانسی در میدان مستقر شده و ماشین های گارد ضد شورش نیز دراطراف میدان دیده می شود. نیروهای لباس شخصی و گارد های ضد شورش مردم را مورد ضرب و جرح قرار داده اند. معترضان در مقابل پرتاب گاز اشک آور در میدان ونک کاغذ آتش زده اند.
این شاهد عینی از میدان ونک به بی بی سی گفت "خودم شاهد بودم که چهار نفر در این درگیری ها دستگیر شده اند. حضور معترضان و نیروهای لباس شخصی موجب ترافیک سنگین در میدان ونک شده است و این نیروها با رانندگانی که بوق می زدند و یا آهنگ یار دبستانی پخش می کنند هم برخورد می کنند. "
براساس گزارش های دریافتی، مهدی کروبی نامزد معترض به نتیجه انتخابات نیز در خیابان ولی عصر پائین تر از عباس آباد در میان معترضان حاضر شده است. خبرگزاری فارس نوشته است که او برای معترضان سخنرانی کرده است.
در همین حال، گزارش ها از میدان ولی عصر هم از درگیری هایی میان معترضان و نیروهای امنیتی خبر می دهد. یک شاهد عینی در میدان ولی عصر به بی بی سی گفت " نکته قابل توجه این بود که نیروهای لباس شخصی با موتور قرمز رنگ و لباس متحد الشکل در حال مانورد بودند. پلیس اجازه توقف به خودرو و تجمع مردم در پیاده رو را نمی داد. مردم با پوشش سبز درمیدان ولی عصر ایستادند و پلیس مانور می داد." اعتراض ها در ایران به نتیجه انتخابات همچنان ادامه دارد، این در حالی است که حکومت ایران بارها اعلام کرده که انتخابات برگزار شده بدون تقلب انجام شده است.