۸ شهریور ۱۳۸۸

نقدی بر سخنان احمدی نژاد در نماز جمعه

http://hayateno.ws/Detail.aspx?cid=153473
دست نفوذى‌ها رو شد (سندش‌موجود است)

(سايه روشن)
کيوان آذرپندار
آقاى احمدى‌نژاد ديروز در سخنانى که پيش از خطبه‌هاى نماز جمعه تهران ايراد شد مطالبى را مطرح کرد که اشاره به برخى از آنها خالى از فايده نيست.
1- «دموکراسى‌هاى رايج دنيا يک نمايش و يک طراحى از پيش تعيين شده است.»
اى کاش مصاديق دموکراسى‌هاى نمايشى و از پيش طراحى شده دنيا مشخص مى‌شد تا مخاطب با نوع نگاه ايشان آشنايى بيشترى مى‌يافت.
2- «مردم ما در اين انتخابات دموکراسى‌هاى مبتنى بر ثروت، فريب و رسانه‌هاى دروغگو را درهم شکسته و زير سوال بردند.»
باز هم بهتر بود مشخص شود که منظور از ثروت و فريب چيست؟ رقبا که پولى براى توزيع نداشتند حتى سيب‌زمينى و... هم توزيع نکردند. از نظر امکانات تبليغاتى و پشتيبانى هم دروضعيت حداقلى بودند. رسانه‌هاى آنها هم تاب رقابت با رسانه‌هاى دولتى و يا صدا و سيما را هم که نداشت. از فرصت اضافه رسانه ملى هم که برخوردار نبودند.
3- «دشمنان هر چه داشتند اعم از پول، رسانه‌هاى مختلف و کارشناسانى که توانسته بودند براندازى سفيد و سرخ و سياه را در دنيا هدايت کنند، به صحنه آوردند... ولى شکست خوردند.»
اگر براندازى سفيد و سرخ و سياه را هم توضيح دهند شايد منظور ايشان بهتر فهميده شود. اين واژه‌ها شباهت زيادى به ادبيات افرادى دارد که در گذشته‌هاى دور استفاده مى‌شد و فعلا امکان پرداختن به آن نيست.
4- احمدى‌نژاد با اشاره به رفتار برخى کشورهاى خارجى گفت: «در حال حاضر به ما پيغام مى‌دهند و مى‌گويند مى‌خواهيم اصلاح کنيم اميدواريم که رفتار و نيت خود را اصلاح و در واقع به سمت اصلاح حرکت کنند.»
شما را با خدا يکى از اين کشورها را نام ببريد تا مردم با اين کشورها و رفتارهايشان بيشتر آشنا شوند.
5- «معلوم شد که انتخابات سالم‌ترين و پاک‌ترين بود و به‌رغم همه ادعاها هيچ سندى که نتايج انتخابات را مخدوش کند ارائه نکردند.»
ظاهرا آقاى احمدى‌نژاد گزارش‌هاى تفصيلى کميته صيانت از آراى مهندس موسوى را مطالعه نکرده است توصيه‌مى‌شود اسناد، شواهد و مدارکى که توسط اين کميته به دفعات مطرح شده و البته امکان چاپ در مطبوعات را نيافته مطالعه کنند.
6- «من مى‌خواهم اعلام کنم اين کارها که در کوى دانشگاه و برخى بازداشتگاه‌ها و امثال آن انجام شد بدانيد که اينها هم اجزاى سناريوى دشمن بود. اينها توسط وابستگان به جريان برانداز انجام شد. ما امروز اسناد و شواهد و دلايل روشنى داريم.
ساحت نيروهاى انقلاب و نيروهاى امنيتي، نظامى و اطلاعاتى از اين کارهاى شرم‌آور مبراست... مطمئن باشيد که نفوذى‌هاى جريان‌برانداز در سناريوى دشمن، فساد و اقدام کردند.»
شايد مهم‌ترين بخش از اظهارات آقاى احمدى‌نژاد همين قسمت باشد بالاخره مشخص شد که حمله به کوى دانشگاه و حوادث بازداشتگاه‌ها هم کار نفوذى‌ها بوده است و اسناد آن هم موجود است!‌ فقط نمى‌دانيم چرا اسامى اين نفوذى‌ها اعلام نشده يا اسناد و مدارک آن منتشر نمى‌شود.
7- «کسانى هم که حقوقشان زياد شده مراعات کنند و به بازار زياد فشار نياورند و پول‌هاى خود را پس‌انداز کنند.»
بالاخره افرادى هم پيدا شدند که به علت افزايش حقوق‌ها مى‌توانند بازار را با مشکل مواجه کنند و احتمالا با همين توصيه به جاى خريد از بازار و ايجاد فشار کاذب به پس‌انداز در بانک روى آورند. احتمالا از فردا بانک‌ها با افزايش سرمايه به ميزان چند برابر مواجه مى‌شوند.