۷ شهریور ۱۳۸۸

شماره حساب برای کمک به آسیب دیدگان و بازداشت شدگان

از سوي كميته پيگيري امور بازداشت‌شدگان و آسيب‌ديدگان حوادث بعد از انتخابات شماره حسابي براي دريافت كمك‌هاي نقدي مردم جهت اهدا به آسيب‌ديدگان اعلام شد.

عليرضا حسيني بهشتي با اعلام اين خبر به خبرنگار ايلنا گفت:در پي تماس‌هاي مكرر شهروندان با كميته پيگيري امور بازداشت‌شدگان و آسيب‌ديدگان حوادث بعد از انتخابات جهت كمك به آسيب‌ديدگان،اين كميته مبادرت به افتتاح حسابي به همين منظور كرده است.

وي خاطر نشان كرد:مردمي كه خواهان كمك به آسيب‌ديدگان حوادث بعد از انتخابات هستند مي‌توانند كمك‌هاي نقدي خود را به شماره حساب 8007967 بانك ملي شعبه چيذر به نام ”مجتمع نيكوكاري شهيدان رحماني“ واريز نمايند.
http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=61587