۲۶ خرداد ۱۳۸۸

آخرین حرف های فیس بوکی دوستان تا ظهر امروز

- به هیچ وجه درگیر نشید و بهانه دست نیروهای امنیتی و صدا و سیما و دیگران ندید
- به صورت تصادفی به تلفن های افراد زنگ زده میشه و میگن شما رو در تظاهرت دیدیدم. این یک ترفند الکیه
- روی اسکناس ها شعار بنویسید و رایتان رو بخواهید
- در هنگام تظاهرات هم موبایل خاموش کنید و هم باتریش رو دربیارید که نتونن شما رو ردیابی کنن

- آخرین شعارهای جدید:
خس و خاشاک تویی، دشمن این خاک تویی/
احمدی گوساله، بازم بگو فوتباله/
رای ما رو دزدیده، داره باهاش پز می ده /
ای دولت کودتا، استعفا، استعفا/
احمدی به هوش باش، ما ملتیم، نه اوباش/
هاله ی نورو دیده، رای ما رو ندیده
يا حسين ميرحسين
نترسين نترسين ما همه با هم هستيم
موسوی، كروبي رأی ما رو پس بگیر
موسوی، موسوی پرچم ایران ما رو پس بگیر
موسوی جونمه رییس جمهورمه
موسوی بیایی نیایی رییس جمهور مایی
تقلب یه درصد، دو درصد، نه پنجاه و سه درصد
رای ما رو دزدیدن دارن باهاش پز میدن
رای ما رو پس بدید
دروغگو دروغگو 63 درصدت کو؟
این 63 درصد که میگن کو؟
ما خس و خاشاکیم؟
احمدی به گوش باش، ما مردمیم نه اوباش!

خبری که تایید نشده:
آمار واقعیِ آرایِ مردم که به همّتِ کارمندان متعهّدِ وزارت کشور به طور ناشناس اعلام شده:
* فراد واجد شرايط رأي: 49322412
* فراد شرکت کننده در انتخابات: 42026078
* عداد آراي باطله: 38716
***
1- ميرحسين موسوي خامنه 19,075,623
2- مهدي کروبي 13,387,104
3- محمود احمدي نژاد 5,698,417
4- محسن رضايي ميرقائد 3,754,218