۸ تیر ۱۳۸۸

Very good links for today

عبدالله شهبازی محقق برجسته تاریخ معاصر، مدرس سابق وزارت اطلاعات: آقای حداد عادل! کودتا شد
http://www.shahbazi.org/blog/Archive/8806.htm

سخنرانی مهم و شجاعانه آیت اله جوادی آملی در نماز جمعه قم
http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=53373


گزارش شبگرد از وقایع مسجد قبا
http://shabagard.blogspot.com/2009/06/blog-post_394.html


سخنرانی هادی غفاری علیه آیت ا... خامنه ای، فایل صوتی
http://news.gooya.com/didaniha/archives/2009/06/090041.php


نامه دکتر علیرضا بهشتی به پدرش شهید بهشتی: دیدی چه کردند؟
http://tehran-shahr.blogspot.com/2009/06/blog-post_28.html


رئیس گوگل برای ایران خط و نشان کشید
http://asriran.com/fa/pages/?cid=76068


وب سایت سازگارا
http://www.sazegara.net/persian/


گزارش پالیزدار به ابتکار دکتر خزعلی
http://www.drkhazali.com/media/000000000001294.pdf
حزب الله لبنان در میان سرکوبگران