۳۰ خرداد ۱۳۸۸

mohammad ghoochani arrested

هجوم به خانه علی مزروعی و بازداشت محمد قوچانی
حمله نیمه شبی به خانه روزنامه نگاران
نیمه شب دیشب خبر رسید که عده ای با یورش ناگهانی به خانه محمد قوچانی وی را که تازه از دفتر روزنامه به خانه رفته بود دستگیر کرده و برده اند. هیچ نشانی از این که دستگیری به چه حکمی صورت می گیرد ارائه نشده است همزمان عده ای هم به خانه علی مزروعی حمله بردند.


دستگیری سردبیر روزنامه اعتمادملی عصر همان روزی صورت گرفت که نامه مهدی کروبی خطاب به شورای نگهبان صادر شده و در ضمن از نویسندگان و مشاوران اعتمادملی محمدعلی ابطحی از سه روز قبل در زندان است.


ساعت یک بعد از نیمه شب دیشب ماموران دادستانی تهران با هجوم به خانه علی مزروعی، عضو مرکزیت جبهه مشارکت و رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران،برای چهارمین بار اقدام به تفتیش خانه و بهم ریختن آن،به بهانه دستگیری رجبعلی مزروعی نماینده مردم اصفهان در مجلس ششم و رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و پسرش حنیف مزروعی کردند.


بنا بر اساس اطلاعات رسیده دراین هجوم شبانه که بدون نشان دادن حکم تفتیش منزل یا بازداشت صورت گرفت، خانواده علی مزروعی تهدید شدند که درصورت عدم همکاری با آنان نیز برخورد خواهد شد.


ماموران در این هجوم شبانه همچنین سراغ حمزه مزروعی، پسردوم علی مزروعی را نیز گرفتند که وی در خانه نبود.
گفتنی است در این هجوم ماموران به همسر مزروعی گفته اند که«تاکنون 12 نفر کشته شده اند و پسرت حنیف باید بیاید و در خصوص این آشوب ها و کشته ها جواب پس بدهد و خون آنان به گردن اوست».


منبع:

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2009/june/19//-aee6665b25.html