۲۷ خرداد ۱۳۸۸

گزیده اخبار رادیوفردا در شبانه روز گذشته

پنجمين شب؛ اعتراضات به نتيجه انتخابات ادامه دارد
پنجمين روز اعتراضات گسترده مردم ايران به نتايج انتخابات رياست جمهورى با رفتن به پشت بام ها و سر دادن شعار «الله اكبر» بدون گزارش خشونتى پايان يافت.


موسوى و خاتمى خواستار جلوگيرى از خشونت عليه مردم شدند
مير حسين موسوى و محمد خاتمى در نامه اى مشترك به آیت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، خواستار مداخله وى براى خاتمه دادن به خشونت عليه مردم شدندکروبی: جمعه اعتراض خود را به گوش عالی ترين مقام برسانید
مهدی کروبی از مردم تهران خواسته تا روز جمعه با لباس سياه از ميدان هفت تير تا محل نماز جمعه راهپيمايی کنند و اعتراض خود را به گوش عالی ترين مقام ايران برسانندرييس موساد: وجود احمدی نژاد برای اسرائيل بهتر است
رییس موساد،سازمان اطلاعاتی اسرائیل، روز سه شنبه گفت: وجود دولت تندرو محمود احمدی نژاد در ايران، موجب خواهد شد که اسرائيل بتواند آسان تر تهديد اتمی ايران را برای جهانيان توجيه کند