۸ تیر ۱۳۸۸

راهکارهای بیخطر و کم خطر برای شرکت در اعتراضات

از شنبه 6 تیرماه تمام مردم ایران در یک اقدام نمادین با نوشتن نام میرحسین موسوی و انداختن آن به داخل صندوق های صدقات کمیته امداد به حکومت نشان خواهند داد که چه تعداد رای دارند.

روز 2 شنبه 8 تیرماه ساعت 17:30 دقیقه زنجیره انسانی از میدان تجریش تا میدان راه آهن
دوستان فراموش نکنید بسیاری از نیروهای لباس شخصی افراد ساده لوحی هستند که از ادارات و نهادهای دولتی در شهرستان به تهران آورده شده اند و از دیروز اکثر آنها را به شهرهایشان بازگردانده اند.

تمام این رفت و آمدها و لشکر کشی ها برای حکومت هزینه دارد و باعث فرسایش و خستگی روحی آنها می شود و باعث کمک خود حکومت به تشدید اعتصاب و کارنکردن می شود.
با رعایت و اطلاع رسانی سریع نکات زیر جنبش را در پیشبرد اهدافش یاری دهید..
نکات مهم:

- تحریم آگهی دهندگان و کلیه کالاهای تبلیغاتی صدا و سیما به منظور تضعیف توان مالی صدا و سیما

- تحریم آگهی دهندگان و کلیه کالاهای تبلیغاتی در روزنامه های ایران, کیهان, وطن امروز

- تحریم آگهی دهندگان در سایت های فارس, ایرنا و...

-عدم واریز وجه خیرات و صدقات در صندوق های صدقات کمیته امداد به دلیل جلوگیری از افزایش توان مالی جناح احمدی نژاد در صورت تمایل به صدقه دادن این وجه را به افراد مستحق فامیل, همسایه و یا دوستان بدهید.

-تحریم بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جناح دولت و بیرون کشیدن پول از آنها مانند موسسه مالی مهر(بسیجیان سابق) ارگان مالی سپاه و بسیج, موسسه مالی انصار(وابسته با بیت رهبری), موسسه مالی قوامین(ارگان مالی نیروی انتظامی), بانک سرمایه( مدیر عامل جدید معاون مالی دانشگاه پیام نور), بانک ملت, بانک کشاورزی

- تحریم سازمان حج و اوقاف و عدم رفتن به سفرهای زیارتی حداقل تا 2 سال آینده برای کاهش توان مالی دولت

- فریاد الله اکبر از روی بام ها هر شب ساعت 10

- نوشتن شعارهایی مانند دولت کودتا استعفا و ... روی اسکناس ها