۲۶ خرداد ۱۳۸۸

چند خبر تایید نشده برای امروز


چند خبرغیررسمی که در جامعه مجازی دست به دست می شود از این قرار است:

- روش شناخت نیروهای مهاجم (چگونه از ظاهر پی ببریم که کی چکاره است)

- پشت صحنه وقایع اخیر، مصباح یزدی است که رهبر معنوی آقای احمدی نژاد محسوب می شود و ممکن است ایشان حتی قصد براندازی علیه آقایان خامنه ای و رفسنجانی را داشته باشد ( به این دو ویدئو که صحبت احمدی نژاد در قم است توجه شود 1 و 2)
- گفته می شود چیزی که به مردم شلیک می شود بیشتر از یک گاز اشک آور و مانند گازهای شیمیایی است. به شدت مراقبت باشید و با دود آتش و سیگار و ... تاثیر آن را از بین ببرید
- به شدت مراقب چاقوکش ها باشید این وبلاگ مشغول شناسایی آنهاست

- شایعات مربوط به نمازجمعه:
حرف های دیگر:
در تهران گفته می شود، به بیت رهبری اطلاع داده شده به صلاح نیست وی نماز جمعه ای تهران را سه روز دیگر بخواند. ستاد کودتا به وی اطلاع داده که احتمال آن می رود که موج عظیم مردمی که در راهپیمائی دوشنبه شرکت کردند، با علامت های سبز، سجاده سبز، شال سبزو هر علامت دیگری که نشانه مخالفت با نتیجه اعلام شده انتخابات باشد در این مراسم شرکت کنند. این ستاد به رهبر اطلاع داده که شب گذشته در برخی محلات تهران این بانگ به گوش رسیده که "جمعه، نماز جمعه". پیش از این در چند خبر اعلام شده بود که نماز جمعه این هفته را قرار است رهبر بخواند.با آنکه گفته شده ممکن است رهبر در نماز جمعه خود، امکان ابطال نتیجه انتخابات را بعنوان پاسخ به خواست مردم طرح کند،اما ستاد کودتا هشدار داده که قادر به کنترل چند میلیون جمعیت معترض نیست، بویژه آنکه نمی توان به روی مردمی که ظاهرا برای نماز جمعه می آیند تیراندازی کند. در عین حال که جدا کردن مردم از هم و تشخیص معترض و غیر معترض نیز دشوار است.این نماز مطابق پیش بینی قبلی قرار است در مصلای تهران خوانده شود و در صورتی که چنین واقعه ای روی دهد و میلیون ها تهران خود را به نماز جمعه رهبر رسانده و مصلای تهران را محاصره کنند، تمام پیش بینی ها، مقدمه چینی ها و فرضیاتی که برای مقاومت در برابر ابطال انتخاباتدر نظر گرفته اند بهم خواهد ریخت.بویژه که گفته می شود قرار است میرحسین موسوی و محمد خاتمی و شیخ مهدی کروبی نیز اعلام کنند درنماز جمعه رهبر می خواهند شرکت کنند.حرکت آنها از هر محلی به سمت نماز جمعه رهبر، سیل جمعیت را همراه آنها خواهد کرد
پیشتر مهاجرانی پیشنهاد کرده بود مردم به نماز جمعه بروند و آنجا را هم سبز کنند
- این دوسایت مشکوک هستند چون از شما ایمیل و تلفن میخواهند