۱ تیر ۱۳۸۸

شکنجه شدید تاجزاده، رمضان زاده و امین زاده در اوین

خبرهای غیررسمی:

گفته می شود ترور نمایشی احمدی نژاد و یا شخص دیگری که به دلیل بیماری لاعلاج آخرین لحظه های زندگی را سپری میکند، برای فرداهائی برنامه ریزی شده که بلافاصله خبر آن با پوشش تلويزيونی وسيع پخش ميشود. برای خنثی کردن اين نمايش و سرکوب وحشيانه بعد از آن به همه اطلاع رسانی کنيد


آقایان تاجزاده، رمضانزاده و... در بند 209 زندان اوین تحت شکنجه شدید هستند تا مجبور شوند در برنامه ای تلویزیونی اقرار کنند قصد کودتای مخملی با کمک موسوی و کروبی داشته اند، و به این بهانه حکم اعدام موسوی و کروبی و چند تن دیگربه جرم براندازی صادر شود.

در حد توان اطلاع دهید تا مانع این هدف شوم شویم