۲۶ خرداد ۱۳۸۸

درخواست حضور در تجمع چهارشنبه میدان هفت تیر با آوردن گل

در یک پیام "توییتری" - سیستمی اینترنتی که هوادارای آقای موسوی برای پخش خبرها از آن استفاده می کنند - درخواست شده است که معترضان بار دیگر در روز چهارشنبه تجمع کنند: "ساعت چهار بعد از ظهر در میدان هفت تیر در حمایت از موسوی/آزادی - برای بسیجی ها گل بیاورند - از درگیری پرهیز کنید."