۲۲ تیر ۱۳۸۸

پسر حجاریان هم دستگیر شد

براساس اخبار دریافتی پسر سعید حجاریان عضو زندان شورای مرکزی جبهه مشارکت نیز در منزلش دستگیر شده است. احتمالا این دستگیری به دلیل نامه نگاری خانواده حجاریان به آیت ا... منتظری است.