۲۱ تیر ۱۳۸۸

اتحاديه‌ي اروپا ديگر به ديپلمات‌هاي ايران رواديد نمي‌دهد

راديو دويچه وله آلمان : اتحاديه‌ي اروپا صدور رواديد براي ديپلمات‌ها و وابستگان دولت ايران را متوقف كرد. آنان ديگر از هيچ يك از ۲۷ كشور اتحاديه‌ي اروپا رواديد دريافت نخواهند كرد.
به گزارش روزنامه «فايننشيل تايمز آلمان»، ديپلمات‌هاي بلندپايه‌ي اتحاديه‌ي اروپا توافق كردند كه «مدت زمان بررسي درخواست رواديد از سوي ديپلمات‌ها و دارندگان گذرنامه‌هاي دولتي ايران» را طولاني كنند. اين مساله در نامه‌ي دولت سوئد، رييس ادواري شوراي اتحاديه‌ي اروپا، به ۲۷ كشور عضو اعلام شده است. مطابق آن، «اين كشورها ديگر تا اطلاع بعدي مجاز نيستند، درباره‌ي درخواست رواديد تصميم بگيرند».

بر اين پايه، ديپلمات‌ها و وابستگان دولت ايران، تا اطلاع بعدي رواديد تازه‌اي دريافت نخواهند كرد و رواديد‌هاي كهنه‌ي آنان نيز ديگر تمديد نمي‌شود. اگر چه درخواست رواديد ديپلمات‌هاي ايراني از سوي كشورهاي اتحاديه‌ي اروپا رد نمي‌شود، ولي رواديدي هم براي آنان صادر نمي‌شود.

اين اقدام اتحاديه‌ي اروپا، از اعتراض‌هاي اين اتحاديه عليه بازداشت كارمند سفارت بريتانيا در تهران فراتر مي‌رود. اتحاديه‌ي اروپا روز جمعه (۳ ژوييه) تصميم گرفت، همه‌ي سفيران ايران را احضار كند. افزون بر آن، يك هيئت نمايندگي اتحاديه‌ي اروپا در ايران ماموريت يافت، رسما به مقامات جمهوري اسلامي اعتراض ديپلماتيك كند. هر دو اقدام با اين هدف صورت گرفت كه بر اعتراض اتحاديه‌ي اروپا تاكيد بيشتري شود.

تفاوت ممنوعيت صدور رواديد و توقف اداري آن

توقف اداري صدور رواديد براي ديپلمات‌ها، با ندادن رسمي رواديد به وابستگان دولت ايران متفاوت است. مورد دوم، دشوارتر از بررسي نكردن درخواست رواديد است. البته اتحاديه‌ي اروپا مشغول بررسي اقدام دوم نيز هست.

به گفته‌ي محافل ديپلماتيك، كشورهاي اتحاديه‌ي اروپا، اين هفته به بررسي ممنوعيت رسمي صدور رواديد خواهند پرداخت. اين ممنوعيت شامل كساني خواهد شد كه با احتمال تقلب انتخاباتي، خشونت عليه تظاهركنندگان، يا ارعاب پرسنل سفارتخانه‌ها در ايران در ارتباط قرار دارند.

هنوز معلوم نيست چنين مجازاتي اعمال شود. در نامه‌ي رياست ادواري شوراي اتحاديه‌ي اروپا، در اين زمينه چيزي گفته نشده است. در آن نامه فقط آمده است: «اتحاديه‌ي اروپا آماده است به شماري اقدامات دست بزند تا براي مقامات ايران سنگيني وضعي را كه ايجاد كرده‌اند مورد تاكيد قرار دهد».