۲۹ تیر ۱۳۸۸

گاردین اعلام کرد: ۳۶ افسر ارتش ایران دستگیر شدند!

http://www.guardian.co.uk/world/2009/jul/19/iran-army-officers-arrested#history-byline
گاردین اعلام کرد ۳۶ افسر ارتش ایران که قصد داشتند با لباس نظامی در نماز جمعه به امامت هاشمی شرکت کنند دستگیر شدند. آن ها قصد داشتند برای نشان دادن ابراز همدردی ارتشیان با تظاهرات مردمی به نماز جمعه بیایند، اما صبح روز جمعه در خانه‌هایشان دستگیر شده و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.