۲۴ تیر ۱۳۸۸

گزارش دیدار رییس جمهور موسوی با خانواده سهراب اعرابی بی بی سی فارسی

پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی در گفتگو با بی بی سی گفت که آقای موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد برای ابراز همدردی به منزل ما آمده بودند.
خانم فهیمی به نقل از آقای موسوی گفت:" همراه ماست و نمی گذارد خون بچه ها این گونه پایمال شود."
سهراب اعرابی جوانی که 19 سال داشت در جریان اعتراضات بعد از انتخابات کشته شده بود اما تا 25 روز خانواده اش هیچ اطلاعی از وی نداشتند تا آنکه از میان عکس هایی که به خانواده نشان داده شد، آنها متوجه شدند که وی کشته شده است.
خانم فهیمی با اشاره به این که تیر به قلب پسرش خورده بود، گفت:" مطمئن باشید از راه قانونی چه در ایران و چه در دنیا پیگیری می کنم تا آن کسی که دستور مرگ بچه مرا داده و ضاربش را به پای میز محاکمه بکشانم. من حق خون بچه ام را خواهم گرفت."
خانم فهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون اقدامی انجام داده، گفت:" هنوز اقدامی انجام نداده ام اما طی یکی دو روز دیگر در این زمینه اقدام خواهم کرد."
سهراب اعرابی بعد از اعلام نتایج انتخابات و اعتراض های پس از آن، مفقود شده بود و خانواده مدتها به دنبال وی می گشتند. خانم فهیمی در این باره می گوید:" این ماجرا یک کتاب داستان است اما به گفته خودشان فرزندم روز 25 خرداد شهید شده ولی در روز 29 خرداد تحویل پزشکی قانونی شده است. پرسشم این است که این مدت کجا بوده است؟"
خانم فهیمی تا پیش از مطلع شدن از مرگ فرزندش در روز بیستم خرداد گمان می کرده وی در زندان است:"به تمام مراکز قانونی که مراجعه کردم احتمال این را داده بودند که صددرصد در اوین است و برخی (نهادهای قانونی) تاکید کردند که فرزندم در بندهایی زندانی است که ما دسترسی نداریم."
او در باره نحوه مطلع شدن از مرگ فرزندش می گوید که شکایتی را در آگاهی تهران ارائه کرده بودم مبنی بر این که فرزندم مفقود شده است برای همین از من خواسته بودند که به آنجا بروم، در آنجا عکسی را نشانم دادند و من شناسایی کردم.
خانم فهیمی در باره تعداد عکسهایی که به وی نشان داده شده گفت:"عکسها را پیشتر پسرم دیده و شناسایی کرده بود و بعد من همان عکس را دیدم اما پسرم حدود پانزده تا بیست عکس را دیده بود."
بعد از شناسایی، پیکر سهراب اعرابی تحویل خانواده شد و روز بیست و دوم تیر با حضور خانواده و تعدادی از مردم در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.