۲۲ تیر ۱۳۸۸

اعلام اعتصاب و کناره گیری امام جمعه موقت قم

آیتالله استادی: سخنان خودسرانه و کارهای بیهوده، خدمت به رهبری نیست، خیانت است!

یک عضو شاخص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که امامجمعه موقت این شهر نیز هست، در نمازجمعه اخیر با انتقاد شدید از مدعیان تندروی حمایت از رهبری، اعلام کرد که به علت ناراحتی از این وضعیت، تا اول محرم از هر گونه سخنراني، منبر، درس و اقامه نماز جمعه خودداري ميکند.

آيتالله رضا استادي که پیش از این جزو چهرههای اصولگرای حوزه علمیه محسوب میشد اما در انتخابات اخیر به موضعگیری انتقادی علیه نامزد جناح حاکم پرداخت، روز جمعه در خطبههاي نماز جمعه قم که در شبستان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد، با اشاره به موضوع تقواي الهي گفت: اختلاف به عنوان مسائلي است که زمينه گناه را ايجاد کرده و مانع پيشرفت کشور شده و به عنوان بيتقوايي به شمار ميآيد. اختلاف در کشور موجب بهرهبرداري دشمن ميشود و اين براي کشور خطرناک است و دشمنان به اهداف خود ميرسند.

آيت الله استادي با بيان اينکه همه بايد با هم برادر باشيم، اظهارداشت: بايد همه مردم در کنار هم به فکر آباداني کشور باشند و با همدلي و اتحاد به فکر پيشرفت کشور باشند. نظام و کشور ما اسلامي است و همه مسئولان، علما، مردم و ... بايد به گونهاي عمل کنند تا برادري در جامعه حفظ شود.

امامجمعه موقت قم با بيان اينکه نظام ايران يک نظام مردمي است، اظهار داشت: نظام ما با پشتيباني مردم حرکت ميکند و موفق است و نبايد دست به کاري بزنيم که مردم به نظام بدبين شوند. همه تصميمگيريها بايد به سمتي باشد که اهتمام مردم را به نظام بيشتر کند و هر چه پشتيباني مردم از يک نظام بيشتر باشد، آن نظام قدرتمندتر و مستحکمتر خواهد بود.

وی در ادامه با بيان اينکه اقتدار نظام به اقتدار رهبري است، گفت: هر چه ابهت رهبر بيشتر باشد و جايگاه او قويتر شود، اقتدار نظام نيز بيشتر ميشود و اين موضوع به نفع نظام و اسلام است.
با این حال وي تصریح کرد: اگر فرد يا گروهي کاري انجام دهند تا نهاد رهبري تضعيف شود، اين به ضرر همگان بوده و بيتقوايي به حساب ميآيد. کساني که پشتيبان نظام هستند هرگز دست به چنين کاري نزده و به دنبال حفظ جايگاه رهبري هستند.

آيت الله استادي در ادامه به موضوع شايعهپراکني اشاره کرد و گفت: رواج شايعه تنها به نفع دشمن است و متاسفانه در برخي از زمانها مشاهده ميشود دوستان نيز به ترويج شايعات ميپردازند که اين براي نظام مشکلآفرين است. کسي که شايعه را ميسازد، کسي که پخش ميکند، کسي که ميپذيرد و کسي که آن را ترتيب اثر ميدهد فردي بيتقوا است. چيزي را که نميدانيم نبايد بگوييم و اين موضوع تنها دشمن شادکن است.

امام جمعه قم در بخش ديگري از سخنان خود به جايگاه و قداست حوزه علميه قم اشاره کرد و گفت: حوزه علميه قم يک حوزهاي است که شورا، مديريت، جامعه مدرسين، مراجع و ... دارد و نميشود هر فردي از هر گوشهاي از حوزه بلند شود و با سخنان بيهوده فکر کند دارد از رهبر حمايت ميکند. انجام اين کارهاي خودسرانه نه تنها خدمت نیست، بلکه خيانت است.

آيتالله استادي با اشاره به برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري گفت: انتخابات در قم به خوبي و با حضور پرشور مردم برگزار شد و پس از آن نيز هيچگونه اعتراضي نشد، اما بعد از سه روز يک طلبه بيان ميکند که ما ميخواهيم راهپيمايي برگزار کنيم. حوزه، استاندار، معاون استاندار، دفتر مقام معظم رهبري در قم و ... مخالف برگزاري اين راهپيمايي بودند اما اين روحاني به حرف هيچکس گوش نکرد و کار خود را انجام داد.

اشاره امامجمعه موقت قم به تلاشهای قاسم روانبخش، از روحانیان تندروی حامی سرسخت احمدینژاد و سردبیر نشریه «پرتو سخن» متعلق به مصباح یزدی، برای راهاندازی یک راهپیمایی تحت عنوان »راهپيمايي 150 كيلومتري طلاب قم براي بيعت با رهبري» است که برای روز جمعه 29 خرداد برنامهریزی شده بود، اما به قدری کمجمعیت برگزار شد که هیچ خبری درباره آن به رسانهها اعلام نشد.

آيتالله استادي در ادامه خطبههای نماز جمعه این هفته، با انتقاد شدید از تحرکات این گروه از حامیان احمدینژاد، در این باره گفت: چرا اين روحاني با احساسات پاک مردم و طلاب بازي کرد؟ چرا هيچ دستگاهي نيست که با او برخورد کند. افرادي که در اين راهپيماييها که پس از انتخابات توسط اين روحاني تشکيل شد، شرکت کردند بايد استغفار کنند.

آيتالله استادي در ادامه به امضای طومارها که از دیگر محورهای تحرکات این طیف در حوزه علمیه قم بوده، اشاره کرد و گفت: به مردم سفارش ميکنم که ببينيد چه کسي متن اين طومار را نوشته و چه هدفي را دنبال ميکند، بعد آن را امضا کنيد.