۲۸ تیر ۱۳۸۸

احمدی نژاد در مشهد

سوتی خبرگزاری فارس.
آنقدر استقبال کم بود که عکس چهارسال پیش را با فتوشاپ دستکاری کرده اند و دوباره استفاده کرده اند
http://www.setarehbaran.mihanblog.com/post/1894