۲۲ تیر ۱۳۸۸

مهدی بوترابی مدیر پرشین بلاگ هم بازداشت شد

http://www.parlemannews.com/index.aspx?n=1836
پارلمان‌نیوز: براساس اخبار رسیده دکتر مهدی بوترابی مدیرعامل گروه
سایت‌های پرشین بلاگ و عضو ستاد یاران خاتمی بازداشت شده است.

به گزارش نوروز، بر اساس این گزارش وی روز گذشته در تهران بازداشت شده
ولی جزئیات بیشتری از بازداشت این عضو ستاد میرحسین موسوی در دست نیست.

دکتر بوترابی در سال 86 نیز با حکم دادستان تهران برای مدتی در بازداشت
به سر برد.