۲۱ تیر ۱۳۸۸

تهیه یکی از بهترین منابع نشانگر تقلب در انتخابات در ویکیپدیای فارسی

لینک زیر در ویکیپدیای فارسی