۱۰ تیر ۱۳۸۸

نامرد باشم اگر مخابرات و صدا و سیما را تحریم نکنم

1- من پس از برقراری مجدد سیستم پیامک، تا یک ماه از خدمات آن استفاده نمی کنم و به سهم خودم به مخابرات ضربه می زنم.


2- من تا اطلاع ثانوی که شاید یک سال هم طول بکشد از خرید هرگونه لوازمی که در صدا و سیما تبلیغ می شود خودداری می کنم و به این بنگاه دروغ پراکنی به سهم خودم ضربه خواهم زد.