۱۳ تیر ۱۳۸۸

این چهار موسسه را نیز تحریم می کنیم

این چهار موسسه را که پشتوانه نظامیان و بسیجیان هستند تحریم می کنیم. آیا دوست دارید با سپرده های شما، جوانان به خاک و خون کشیده شوند؟ آیا این کار شرعی است؟

- موسسه انصار المجاهدین و موسسه ثامن الائمه متعلق به سپاه پاسداران
- موسسه مهر ( بسیجیان ) متعلق به بسیج
- موسسه قوامین متعلق به نیروی انتطامی
- بانک سینا ( موسسه مالی اعتباری بنیاد ) متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان
- بانک قرض الحسنه ايران و صندوق مهر رضا متعلق به رياست جمهوري