۲۸ شهریور ۱۳۸۸

دفتر میرحسین موسوی اعلام کرد:میرحسین در تظاهرات روز قدس در میان مردم خواهد بود

http://www.rahesabz.net/story/1549/


شبکه جنبش راه سبز(جرس): دفتر مهندس میرحسین موسوی با انتشار اطلاعیه ای در پاسخ به تماس های مکرر در خصوص حضور میرحسین موسوی در تظاهرات روز قدس اعلام کرد که میرحسین موسوی در تظاهرات روز قدس در کنار مردم خواهد بود.

سایت کلمه با انتشار اطلاعیه دفتر میرحسین موسوی اعلام کرد«در پی تماس ها و سوال های انجام گرفته در مورد تظاهرات روز قدس امسال دفتر مهندس موسوی با اعلام این که روز قدس یادگار گرانقدر امام خمینی و روز مستضعفان و اسلام است اعلام کرد که وی همراه با سایر مردم در تظاهرات روز قدس شرکت خواهد داشت.»

در این اطلاعیه بر حضور میرحسین موسوی در راهپیمایی روز قدس تاکید شده و آمده است که مهندس موسوی همراه با سایر مردم «به مانند سال های گذشته در راهپیمایی روز قدس شرکت می کند.»