۲۸ شهریور ۱۳۸۸

دیدار رئیس جمهور میرحسین با جمعی از مراجع و فضلای حوزه علمیه قم

http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=91287
قدس :ميرحسين موسوي روز سه شنبه 24 شهريورماه ساعت 6 عصر براي شرکت در نشست مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه وارد قم شد.

وي ابتدا به ديدار با آية ا... موسوي اردبيلي رفت و به صورت محرمانه با وي ديدار و گفتگو کرد.

موسوي سپس به جلسه مجمع محققين رفت و با اعضاي اين مجمع ديدار و گفتگو کرد و پس از صرف افطار به خانه آية ا... يوسف صانعي رفت. در خانه آية ا... يوسف صانعي، برادران موسوي تبريزي (سيد حسين و سيد محسن) و آية ا... بيات حضور داشتند. در اين جلسه حجة الاسلام شهرستاني مسؤول دفتر آية ا... سيستاني، احمد منتظري و محمود موسوي برادر مير حسين موسوي نيز حضور داشتند.