۲۸ شهریور ۱۳۸۸

ویدئوی مصاحبه مریم صبری با صدای امریکا - دختری که در زندان به او تجاوز شده،

ویدئوی مصاحبه مریم صبری با صدای امریکا - دختری که در زندان به او تجاوز شده
Maryam Sabri interview with VOA-Persian, She is one of the victims who has been raped in regime jails ...
http://www.youtube.com/watch?v=CGRqotPkafs