۱ مهر ۱۳۸۸

گزارش تایمز آنلاین از آمار حوادث ایران

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article6839335.ece
تعداد کشته شدگان در تهران: حداقل 200 نفر
تعداد کشته شدگان در شهرستانها: حداقل 173 نفر
تعداد تجاوز شدگان در تهران: حداقل 37
تعداد زخمی شدگان ازگلوله در ناحیه کمر به پایین: 0 نفر (به هیچ کس برای زخمی شدن شلیک نشده است، تمامی موارد شلیک با هدف کشتن بوده است