۲۸ شهریور ۱۳۸۸

یکی از کاربران بالاترین: رسوایی احمدی نژاد در مصاحبه با صداوسیما

رسوایی احمدی‌نژاد در گزارش مستقیم روز قدس از صدا و سیما
همین الان (حدود 11:24- 25) در لحظه‌ای که خبرنگار شبکه دوم صدا و سیما با احمدی نژاد در میان جمعیت تظاهرکنندگان روز قدس مصاحبه می‌کرد صدای شعار جمعیت که فریاد می زدند “احمدی استعفا استعفا” بلند بود. احمدی‌نژاد که به شدت مضطرب و منقلب بود به کلی تسلط بر اعصابش را از دست داده بود و مجبور شدند سر و ته مصاحبه را به سرعت هم بیاورند تا صدای مردم را قطع کنند. در تمام طول گزارش‌ها صدای جمعیت قطع شده و موزیک و سرود پخش می‌شود. تصاویر یا بسیار دور یا بسیار نزدیک هستند تا نمادها دیده نشود.