۱ مهر ۱۳۸۸ ه‍.ش.

سالن تقریبا خالی در هنگام سخنرانی الف نون