۲۸ شهریور ۱۳۸۸

بازداشت فیاض زاهد عضو ارشد حزب اعتماد ملی

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/09/090915_si_zahed_arrest.shtml

آقای احمدی در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفت که اتهام موکل وی اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تظاهرات و نوشتن مقالات اعلام شده است.

او می گوید که ماموران دولتی با داشتن حکم بازرسی به منزل موکل او رفته اند اما دکتر زاهد در منزل نبوده است. ماموران در این مراجعه خواهان حضور وی در بازپرسی شعبه 13 می شوند.

آقای زاهد روز سه شنبه همراه با وکیل خود به بازپرسی شعبه 13 مراجعه می کند و هنگام ترک آنجا دستگیر می شود که به گفته وکیلش محل نگهداری او معلوم نیست.

نعمت احمدی می گوید آقای زاهد به علت حضور در جبهه دچار مشکلات کلیوی است و برای پرهیز از هوای آلوده عمدتا در تهران اقامت نمی کند.

او اظهار امیدواری کرد تحقیقات بازپرس شعبه 13 دادسرا زودتر تکمیل و او آزاد شود.

حزب اعتماد ملی به دبیر کلی مهدی کروبی اخیرا تحت فشار زیادی از سوی دولت قرار گرفته است.

ماموران دادستانی تهران روز 17 شهریور با مراجعه به دفتر این حزب در جمشیدیه اسناد، مدارک و لوازم دفتر را توقیف و در دفتر حزب را پلمب کردند.

در همان روز مرتضی الویری، از مشاوران آقای کروبی، و محمد داوری، سردبیر سایت سحام نیوز (وبسایت رسمی حزب اعتماد ملی) توسط ماموران بازداشت شدند.

آقای کروبی، نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری، که دولت محمود احمدی نژاد را نامشروع می خواند دستگاه های دولتی را به قتل و نقض حقوق معترضان به نتایج انتخابات در زندان ها متهم کرده است.