۱۵ شهریور ۱۳۸۸

فخرالسادات محتشمی پور همسر تاجزاده:آقای فرمانده بهتراست سپاه را مقابل مردم قرار ندهد

http://www.rahesabz.net/story/1166/
به نام خدا

فرمايشات جناب فرمانده سپاه براي نسل انقلاب و نسل هاي پس از آن بيش از پيش اهميت تأكيد حضرت امام (ره) بر عدم دخالت مداخله سپاه و نيروهاي نظامي در امور سياسي را آشكار كرد چه رسد به دخالت در امر انتخابات و اوضاع پيش و پس از آن.

بايد گفت كه متأسفانه اين گونه تصريحات و البته همراه با آن ديگر اقدامات غلط و خلاف قانون توسط ايشان و ديگر مسئولين كه از جايگاه حقيقي و حقوقي نهاد ارزشمند سپاه را در معرض سؤال، شبهه و ابهام و اتهام قرار مي دهند،‌ نشانگر اين است كه ظاهرا مداخلات خلاف قانون در امر سياست، انتخابات، بازداشت هاي غيرقانوني پس از آن، و بازجويي هاي منجر به اعترافات تحت فشار و آزار شديد روحي وجسماني بر عزيزان بازداشت شده كه جرم بزرگشان افزايش مشاركت سياسي مردم و فعاليت در ستاد انتخاباتي نامزدهاي قانوني انتخابات رياست جمهوري دهم است، هنوز نتيجه مورد نظر سناريونويسان با ادعاي كودتاي مخملي را به بار نياورده و ايشان با گيجي و سردرگمي زياد با پخش تكراري سريال هاي تلويزيوني دادگاه هاي غيرقانوني و در كنار آن نقش آفريني ديگر رسانه هاي دولتي و وابسته به دولت و شخصيت هاي حقيقي و حقوقي براي دروغ پردازي ها و نقل قول هاي بي مبنا و غيرمستدل، سعي در اقناع هواداران منصفشان را كه هنوز بازي نخورده و توجيه نشده اند، دارند.

آقاي فرمانده بهتر است به جاي دخالت در امور سياسي و قضايي، به وظايف و مسئوليت هاي خود بپردازند و بااستفاده از بركات ماه مبارك رمضان كمي هم درس اخلاق بخوانند و خودسازي بفرمايند تا بيش از اين نهاد خدمتگزار سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را كه مؤسسين و مؤمنين به آرمان هايش براي آن هزينه ها پرداخته اند از جايگاه واقعي و مأموريت هاي اصلي اش دور نكرده و در مقابل مردم قرار ندهند.

از رئيس محترم قوه قضائيه نيز كه به تعبير خودشان براي اجراي عدالت و مرّ قانون اين مسئوليت خطير را پذيرفته اند، انتظار داريم تكليف نهادهاي غيرمسئول مداخله گر در امر قضا و دادرسي ها را هرچه زودتر روشن كرده بيش از اين اجازه زير سؤال بردن استقلال قوه قضائيه را كه از ارجمندي هاي قانون اساسي كشورمان است به ايشان ندهند.

اينجانب همچنين از وكلاي همسر آزاده ام سيد مصطفي تاجزاده، كه به شهادت دوست و دشمنان منصف همه عمر خود را وقف پاسداري از نظام و انقلاب كرده و لحظه اي منافع فردي و خانوادگي را بر منافع ملي رجحان و اولويت نداده است و هم از اين رو خارچشم دشمنان انقلاب و نامحرمان و نااهلان مدّ‌نظر امام بوده و هست، تقاضا دارم از كليه كساني كه در دوران بازداشت غيرقانوني همسرم كوچكترين صحبت و اظهارنظر غيرمستدل كه مصداق تشويش اذهان عمومي و تضييع حق ايشان است، داشته اند به مراجع رسمي شكايت كنند تا اسارت اين فرزند انقلاب در اوج عزت و سرفرازي و عدم امكان دفاعش از حقوق اوليه و بديهي خود، انسان هاي فرومايه و بي مقدار را در بردن نام او بدون حفظ حرمت و شأن و جايگاهش و دست اندازي به حقوق انساني اش و دادن نسبت هاي دروغ و تلاش براي ملكوك كردن شخصيت والاي او براي رسيدن به منويات غيرانساني و غيرشرعي شان بيش از اين حريص ننمايد