۲۲ شهریور ۱۳۸۸

ایمیل وارده. مضروب شدن دکتر علیرضا بهشتی

دیروز صبح به ما خبر رسید که روز سه شنبه بعد از ظهر هنگام بازداشت دکتر علیرضا بهشتی جدال لفظی بین یکی از نیروهای اطلاعاتی و ایشان رخ داد که موجب درگیری فیزیکی گشته که در زمان انتقال ایشان از منزل به بازداشتگاه احتمالا داخل اتومبیل صورت گرفته ( چون از همسایه ها و خانواده ایشان فقط جدال لفظی گزارش شده ) که دکتر علیرضا بهشتی با ضرباتی وارد بر سر بیهوش شده و خون از سر ایشان جاری میگردد که به گفته کارکنان بیمارستان لبافی نژاد منجر به شکستگی جمجمه ایشان شده . اوضاع دکتر علیرضا بهشتی طوری میشود که نیروهای اطلاعاتی مجبور میشوند ایشان را در ساعت 30 : 9 شب به بیمارستان دکتر لبافی نژاد منتقل کند . در آنجا از طریق یکی از پرسنل به ما اطلاع داده شد که ایشان در حالت بیهوش در حالی که جمجمه سرش شکسته شده بود تحت پانسمان و مراقبت قرار گرفت . که بعد از حدود 2 ساعت وقتی بهبودی نسبی در ایشان نمایان شد و در حال انتقال ایشان به بازداشتگاه بوده اند .در راهرو بیمارستان دوباره جدال لفظی یکی از ماموران با دکتر صورت میگیرد که ان مامور با دادن فحش و نسبتهای بسیار رکیک و زشت به فرزند شهید بهشتی با مشت به صورت دکتر بهشتی زده و منجر به شکسته شدن عینک در صورت ایشان میشود . که با اصرار پرسنل بیمارستان مداوای سطحی صورت میگیرد و ساعت 45 : 12 دقیقه بامداد به مکان نامعلومی انتقال داده میشود . تنها منبع ما تا این لحظه دو نفر از کارکنان بیمارستان شهید لبافی نژاد میباشند . که نام آنها تا این لحظه نزد ما محفوظ میباشد . در ضمن نام دکتر در دفتر ورودی بیمارستان ثبت شده بود . که بصورت تلفنی نیز آگاه شدیم ولی امروز پنجشنبه با تماس مجدد متوجه شدیم که نام دکتر علیرضا بهشتی را از لیست حذف کرده اند !